TAŃCZĄCYM Z ANGELĄ MERKEL.

Przychylam się do zdania tych, którzy uważają, że wizyta prezydenta USA – D. Trumpa w Warszawie w dniu 7 lipca, jego rozmowa z prezydentem RP – A. Dudą, przemówienie na pl. Krasińskich oraz uczestnictwo w spotkaniu szefów 12 państw Trójmorza ma dla Polski i dla Europy Środkowej ogromne znaczenie.

Szczególną wagę przywiązuję do obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas spotkania państw Trójmorza. W tej inicjatywie, której przewodzi Polska, uczestniczą: Czechy, Słowacja, Węgry,  Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria. Charakter tej politycznego przedsięwzięcia przywodzi na myśl inicjatywę Włoch,  Jugosławii, Węgier, Austrii z 1989 r. (quadrogonale), która  po przystąpieniu do porozumienia Czechosłowacji i Polski (1991) przekształciła się w heksagonale, a w chwili obecnej liczy 18 państw z Ukrainą włącznie.    Heksagonale powstało na skutek zarysowującej się próżni politycznej w Europie Środkowej po planowym wycofywaniu się z tych obszarów Związku Sowieckiego.

Pierwszy sygnał o rezygnacji Sowietów z wyścigu zbrojeń przekazał R. Raeganowi M. Gorbaczow podczas spotkania w Reykjaviku w 1986 r. Przywódcy obu państw w II połowie lat 80. XX w. konsekwentnie realizowali wspólny projekt nowego porządku europejskiego, w wyniku którego Związek Sowiecki rozpadł się w sposób kontrolowany, a sowiecka strefa wpływów została zdemontowana. Logiczne jest, że w miejsce opuszczonej przez Sowiety  strefy mieli wejść Amerykanie. Efektem tego procesu jest m.in. III RP.

Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że w roku 1989 nowy układ sił w Europie nie był jeszcze klarowny i właśnie tę okoliczność należy przywołać na wytłumaczenie powstania porozumienia kilku państw środkowoeuropejskich nazwanego heksagonale. Na tę inicjatywę nie zareagowała Moskwa. Natomiast Niemcy zjednoczone w wyniku układu 2 + 4  z 12.09.1990 r. zaangażowały się w neutralizację heksagonale poprzez inspirowanie rozpadu Jugosławii. Jako pierwsze w wyniku ich działań usamodzielniły się Chorwacja i Słowenia. To był dopiero początek  krwawych zdarzeń na Bałkanach, gdzie o prawo dominacji upomnieli się Serbowie. Rozpad Jugosławii odbywał się za aprobatą USA, ale pewnie nikt nie spodziewał się, że dojdzie do wojny i wojennych zbrodni. Ostatecznie ówczesny prezydent B. Clinton w 1993 r. podjął decyzję o zbrojnej interwencji w celu przyspieszenia zakończenia wojny domowej. Stany Zjednoczone w tamtym czasie tak jak Niemcy nie chciały osobnej organizacji państw leżących między Niemcami a Rosją, więc ostatecznie idea heksagonale praktycznie przestała mieć znaczenie.

Pomysł  powołania do życia związku państw z Europy Środkowej należących do UE, a położonych  w obszarze między Niemcami a Rosją odrodził się za sprawą prezydenta A. Dudy pod nazwą Trójmorza. Tym razem  prezydent USA – D. Trump dostrzegł w tej inicjatywie  korzyść dla swojej polityki wyrażonej w haśle Make the America great again.

Sytuacja w Europie i na świecie w 2017 r.  jest inna niż 27 lat temu. Z UE zdecydowała się wyjść Wielka Brytania. Na bogate kraje Europy Zachodniej od 2015 r. trwa nieprzerwane najście migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Słabnące gospodarczo Stany Zjednoczone zaś zauważyły, że Chiny rzuciły im wyzwanie w walce o prymat nad światem.

D. Trump po objęciu władzy zakwestionował oczekiwania Niemiec do rozciągnięcia  przez nie zwierzchnictwa nad Europą Środkową, tzn. także nad Polską. Kontynuuje więc politykę późnego B. Obamy, który swe początkowe pozwolenie na samodzielność polityczną Niemiec z 2009 r. cofnął w roku 2013 r.,  gdy zrezygnował z układu Rosja – NATO  zawartego w Lizbonie w 2010 r. W konsekwencji Polska spod wpływów niemieckich powróciła pod wpływy USA.  Wymagało to zmian na polskiej scenie politycznej. Podwójne zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. byłoby niemożliwe bez  wsparcia amerykańskiego wywiadu, który zorganizował podsłuch rozmów polityków PO u Sowy i Przyjaciół i w urzędzie premiera D. Tuska, a ujawnienie części  taśm pomogło zmienić nastawienie społeczne do Platformy – sojusznika Niemiec.

D. Trump, który wygrał w USA wybory wbrew dominującym w USA lewackim poglądom w polityce, w mediach, na uczelniach  i, niestety, w głowach mnogich rzesz obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy dali temu wyraz, idąc do urn. (D. Trump zwyciężył dzięki dwustopniowemu systemowi wyborczemu, a nie dzięki  liczbie swoich zwolenników). Nowy prezydent, który chce uczynić Amerykę znowu wielką i odwołuje się do wartości konserwatywnych (rodzina, naród, chrześcijaństwo) jako podstawy decydującej o tożsamości Zachodu, ma w Stanach rzesze zaprzysięgłych wrogów, a w Europie Zachodniej oziębłych politycznych współpracowników. Tymczasem jego przekaz trafia do ogromnej części nie tylko Polaków, ale Czechów, Słowaków, Węgrów, Chorwatów, czyli tych narodów, które są w UE, ale nie są zbyt rozwinięte i którym nie podoba się dominacja Niemiec. Idea Trójmorza – z definicji gospodarcza – odpowiada interesom zarówno USA jak i 12 krajom z naszego obszaru. Zapowiedziana współpraca gospodarcza z USA podnosi rangę – także polityczną – tego obszaru.

Czy ten związek państw stanowiący w Europie klin między Rosją a Niemcami i Francją ma szanse powodzenia? Tak, pod warunkiem, że Stany Zjednoczone nie porzucą idei Trójmorza na rzecz jakiejś odmiennej koncepcji. Ale w takim przypadku  może się znaleźć inny, daleki  protektor, np. Chiny.  Uważam więc, że  Trójmorze wylansowane przez prezydenta A. Dudę jest skazane na sukces.

Jest jeszcze jedna kwestia, która mocno wybrzmiała przy okazji wizyty D. Trumpa w Warszawie.  Sprawa współpracy wojskowej.  Skoro Amerykanie chcą nam sprzedać rakiety typu patriot dopiero za 5 lat, a rakiety te miałyby nas chronić przede wszystkim przed agresją rosyjską, to oznacza, że zdaniem Amerykanów niebezpieczeństwo ataku rosyjskiego na kraje objęte paktem NATO są bliskie zeru. Rudolph Giuliani, doradca D. Trumpa, wypowiedział się niedawno w telewizji w tym duchu, że W. Putin powinien się zreflektować, o co  mu właściwie chodzi. Amerykanie widzą słabość gospodarczą Rosji i nie traktują poważnie jej sadzenia się na mocarstwo. Należy sobie powiedzieć wprost, że w tej sytuacji nie jesteśmy dla USA Izraelem, któremu Stany do roku fundują uzbrojenie za 4 mld $. Nie, my mamy sobie  amerykańskie rakiety kupić.

D. Trump jako prezydent USA jest uzależniony w swych planach od pieniędzy, a te znajdują się w prywatnej Rezerwie Federalnej. Wprawdzie Trump w kampanii wyborczej wypowiedział się, że nie potrzebuje żydowskich pieniędzy, bo ma własne, ale już jako prezydent został już zapewne poinformowany, że własnych może mu nie starczyć na to, co chce zrobić, a poza tym przypomniano mu, kim są właściciele  banków, w których trzyma te  pieniądze. Krótko mówiąc, wszystko to, co zapowiedział D. Trump w Warszawie, będzie dobrze szło z korzyścią dla Polski i tej części Europy, dopóki mu nie zabraknie pieniędzy na jego plan uczynienia znowu Ameryki wielką. A jak pieniędzy zabraknie – jest pewne, że D. Trump zostanie zmuszony do powtórzenia polskim politykom żądań żydowskich o zapłacie przez państwo polskie 65 mld $ za pożydowskie mienie bezspadkowe, czyli takie, które nie ma żadnych spadkobierców, którzy mogliby się przed sądem upomnieć o swój majątek. Prezes Jarosław Kaczyński w opublikowanej na YouTube 2 marca 2017 r. wypowiedzi oświadczył, że nic o tych żydowskich żądaniach  oficjalnie nie wie, ale, niestety, nie  daję wiary w te słowa Prezesa. Najwidoczniej Prezes sądzi, że to już nie on będzie się mierzyć realnie z takim problemem.

 

Obecna ekipa rządząca Polska jednoznacznie postawiła na współpracę z USA w zakresie bezpieczeństwa. Rodzi się inicjatywa szerokiej współpracy gospodarczej. Czy to przyniesie oczekiwany efekt? Czy staniemy się bogatsi i bezpieczniejsi?  Sytuacja Polski na krótki dystans wygląda dobrze. Na tym tle zdumienie budzi aktywność totalnej opozycji politycznej całym sercem oddanej służbie w interesie Niemiec.

Wejście Polski do UE w dniu 1 maja 2004 r. w grupie 8 państw, które jeszcze niedawno leżały w sowieckiej strefie wpływów, wciąż jest traktowane jako wielki polski sukces. Wciąż dominuje narracja, w którym bogaty Zachód zrobił tym  nowo przyjętym do UE 8 państwom, w tym Polsce, jakąś łaskę, a przynajmniej uprzejmość.  Zupełnie zatarty jest przekaz o tym, że to „przyjęcie”  było realizacją planu Niemiec, aby rozciągnąć swój wpływ na Europę Środkowo-Wschodnią – chwilowo wolną od sowieckiego cienia. Realizacja tego planu jest sukcesem Niemiec,  za który te 8 państw, w tym Polska, płaci otwarciem własnych gospodarek na zachodni kapitał, w tym niemiecki. Słoną zapłatą za wejście do UE  jest uzależnienie głównie od Niemiec  naszej gospodarki i wyprowadzanie miliardów złotych z Polski poprzez sieci handlowe, które w Polsce się zainstalowały. Tzw. fundusze unijne, na które także Polska się składa,  są drobną rekompensatą, jaką UE nam przyznaje za prawo krajów „starej UE” do dojenia naszego kraju, a znaczna część tej rekompensaty i tak wraca do Niemiec, jak stwierdził niemiecki komisarz Günther Oettinger.

Bezpośrednie uzależnienie gospodarcze Polski od Niemiec to nie wszystko. Niemcy muszą dominować również w sferze symbolicznej poprzez niemieckie media, które pilnie realizują antypolską politykę rządu niemieckiego. Jest Komisja Europejska z takimi służalcami jak Juncker i Timmermanns, którzy  wykonują zadania postawione przez A. Merkel: Polska ma być posłuszna Brukseli (czytaj: Berlinowi).

Działania te stały się normą po objęciu władzy przez PiS. Ten antypolski front jest wspierany w Polsce przez znaczne rzesze cyników-geszefciarzy, półgłówków i pożytecznych idiotów spod politycznego znaku PO, Nowoczesnej, okresowo PSL-u, SLD, Razem, KOD-u, środowisk skupionych wokół GW, Onetu, WP,  Należy pamiętać o głównych reżyserach występów  „obrońców demokracji i praworządności”, czyli wojskowych z rozwiązanego we wrześniu 2006 r. WSI i ich wielotysięcznej agentury ulokowanej w środowisku prawniczym, politycznym, czy dziennikarskim. Dopóki osoby z tych środowisk były u władzy i czerpały korzyści materialne, a mówiąc wprost – dopóki mogły grabić Polskę, narzucały społeczeństwu swoją narrację o własnej genialności  i wyjątkowości. Kartka wyborcza w 2015 r.  odwróciła sytuację i pokazała w całej jaskrawości miernotę  umysłów tych środowisk. Ich dno moralne. Ich  zaprzedanie się Niemcom i oszalałą aktywność, aby znów przy pomocy ulicy i zagranicy „było tak, jak było”.

Niemcy po przegranych dwóch światowych wojnach, w których zaatakowały Rosję, są od 1945 r. zgodnie z zasadą Bismarcka największym sojusznikiem Kremla w Europie. Nie można dać się zwieść ich formalnym deklaracjom o przedłużaniu sankcji wobec Moskwy. Niemcy chcą robić z Rosją interesy i to determinuje ich strategię. Niemcy zawsze nas sprzedadzą, ponieważ są „ponad wszystko”. Zgoda na to, aby Niemcy globalnie objęły nas swoim parasolem, otwiera dla  Polski niebezpieczną perspektywę wiecznego podporządkowania interesom Berlina. PiS natomiast stawia na Stany Zjednoczone jako strategicznego sojusznika, dzięki któremu możliwe będzie balansowanie Polski jako względnie niepodległego państwa między Niemcami i Rosją.

 

Troja została zdobyta przez Greków dzięki podstępowi.  Grecy po 10-letnim bezskutecznym oblężeniu miasta udali, że odpłynęli do domu, pozostawiając w obozowisku drewnianego konia. Trojanie wyszli z miasta, aby naocznie stwierdzić, że wróg zniknął. Uznali konia jako budowlę sakralną ku czci Ateny pozostawioną przez Greków i wpadli na pomysł wprowadzenia konia w obręb murów miejskich. Jak wiadomo,  brzuch konia był pusty i skrywał 10 zbrojnych z chytrym Odyseuszem na czele. Nocą Grecy wyszli z brzucha konia i otworzyli bramy miasta, przez które wdarli się ich pobratymcy, którzy pod osłoną nocy wrócili. Rozpoczęła się rzeź trojan.

Homer podaje, że Troi nie można było zdobyć bez zgody samych jej mieszkańców.  Troja była bezpieczna, gdyż  ochraniała ją moc bogini wojny – Ateny. Kiedy trojanie postanowili wprowadzić konia do miasta, musieli zdjąć belkę znad bramy. Zdjęcie tej belki naruszało zamkniętą linię murów obronnych,  przerywało magiczny woal, jakim Atena chroniła miasto. To była ta „kropka nad i” nad losem Troi  podstawiona przez samych trojan.

 

Ta historia z mitycznej przeszłości ciągle się powtarza. Przeżywamy właśnie kolejną jej odsłonę.

Błękitny woal opasujący Europę został przerwany w wyniku wprowadzania demokracji przy pomocy bomb w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zwykli ludzie uciekają przed przemocą – to wiadomo. Ta zrozumiała ucieczka Syryjczyków z kraju objętego wojną przerodziła się w zjawisko o ogromnej skali, które wykroczyło dawno poza faktyczną przyczynę.   Hidżra, czyli najście ciemnoskórych  ludów Azji i Afryki wyznania muzułmańskiego, jest zjawiskiem zorganizowanym i finansowanym przez kraje arabskie i tajemniczą finansjerę,  dla której szyldem jest   G. Soros.  To jest ten nowy koń trojański, który został zaproszony do Niemiec 5 września 2015 r. przez A. Merkel.   To jest ten koń, który po zamknięciu przez Turcję szlaku lądowego przez Grecję wręcz jest transportowany przez Morze Śródziemne przez włoską i hiszpańską straż przybrzeżną. Ledwie  pontony z migrantami odbiją od brzegów Egiptu i Libii, a już Włosi „ratują” tych, co do pontonów wsiedli.

Zgodnie z logiką wydarzeń opisanych przez Homera w „Iliadzie” koń trojański jest symbolem zagrożenia i śmierci. Trojanie zostali wymordowani przez Greków. Troja spłonęła, jej mury rozsypały  się  i zniknęły przykryte piaskami.

Czego chcą przybysze przychodzący do Europy ze swoją średniowieczną kulturą? Tego, co zawsze na ziemi wroga: pieniędzy i przyjemności. A następnie wprowadzenia swoich porządków.

Za takim scenariuszem w UE opowiadają się  Niemcy. Jak zwykle wszystko wiedzą lepiej i wymagają posłuszeństwa od uboższych i – w domyśle – głupszych. Chcą, aby Polacy tańczyli, jak oni zagrają. Na tę muzykę są jak dotąd wrażliwi nasi totalni folksdojcze – od jesieni 2015 r. przebierający niecierpliwie nogami.

 

Reklamy

CO SIĘ ZMIENIŁO?

Kurier Płocki z 13 maja 1922 r. zamieścił korespondencję z Sierpca o obchodach święta 1 Maja i 3 Maja.

            1 Maja to „tzw. Święto robotnicze” – pisze korespondent. Tego dnia uformował się pochód liczący około 800 głów, „z przewagą żydostwa”. Po przemarszu przez miasto pochód zatrzymał się gdzieś w okolicy obecnej Wiosny Ludów i zaczęły się przemowy. „Znamienną rzeczą dla PPS jest to, że jako pierwszy przemawiał żyd, akademik, niedowarzony młodzieniec, który starał się udowodnić, że Bóg i Ojczyzna to są przeżytki”.

            W pochodzie przeważali Żydzi, więc wizja takiego porządku społecznego  światowego bez ojczyzn i bez Boga (w domyśle – Boga chrześcijan) im odpowiadała. Niestety, w pochodzie zorganizowanym przez PPS brali udział także „włościanie zgrupowani w Związku zawodowym robotników rolnych”, czyli podsierpecka biedota wiejska. Z pewnością hasło upaństwowienia ziemi było im bliskie, ale „gdy żyd zaczął pluć na religię katolicką, oburzeni, zaczęli szemrać i padło hasło „precz z żydami”.

            A finał zdarzenia: „Kto wie, czyby  się uroczystość nie zakończyła rękoczynami, gdyby nie to, że odważni żydzi się prędko wycofali”.

            Tego dnia zdarzyło się jeszcze coś. Otóż, w pierwszej czwórce pochodu PPS-u szedł urzędnik z sierpeckiej skarbówki i „starał się głośno śpiewać, że nadejdzie jednak dzień zapłaty”. Zachowanie urzędnika skomentował korespondent stwierdzając, że „nie ganimy tego, jakie ktoś ma przekonania polityczne, lecz zdaje się, że urzędnik, manifestujący z obałamuconymi robotnikami, zasługuje na to, żeby mu zapłacono: śmiechem politowania. Trzeba, aby urzędnik nawet najniższy umiał  szanować godność stanu urzędniczego”.

            3 Maja to jak wiadomo rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 roku, pierwszej republikańskiej konstytucji w Europie, drugiej na świecie.

            Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Sierpcu świętowało według szacunków korespondenta Kuriera Płockiego około 3000 osób. „Od wczesnego rana ruch jakiś świąteczny w uroczystym nastroju. Zewsząd śpieszą szkoły, stowarzyszenia i cechy ze sztandarami na Mszę św. do klasztoru. Na ulicach harcerze i harcerki sprzedają znaczki, kokardki w barwach narodowych  na cele harcerstwa. Domy, balkony, okna udekorowane dywanami, obrazami i zielenią”. Zaczęło się od mszy św. w klasztorze. Potem z klasztoru ruszył pochód  przez miasto. Na rynku przemówił prefekt miejscowego gimnazjum. Następnie zebrani odśpiewali Rotę i rozeszli się do domów.

            Nie był to jednak koniec świętowania. Młodzież „obu naszych szkół średnich” zorganizowała występy artystyczne, czyli „deklamacje, śpiewy i obrazek sceniczny na tle powstania r. 1863 pt. Nieskończony bój. Dyrektor gimnazjum przemówił, wspominając 100 rocznicę wydania pierwszego tomu dzieł Mickiewicza i wychodząc z myśli Ody, nawoływał do zgody i jedności”.

            Korespondent Kuriera Płockiego nie pisze, gdzie się te występy odbyły, choć odnotowuje, że publiczność przybyła tłumnie. Uwagę korespondenta  zwróciła absencja sierpeckich urzędników wśród zebranych. Przybyło ich zaledwie kilku na „przeszło 100” – w domyśle zatrudnionych w Sierpcu. Korespondent docieka przyczyn tego stanu rzeczy. Prawdopodobnie, aby obejrzeć występ  młodzieży, trzeba było opłacić wstęp, albo włożyć jakąś kwotę do puszki.  Urzędnicy nie przyszli na występ, ponieważ „stan materialny urzędnika jest taki, że nie może sobie pozwolić na wydatek 200-500 mk., albo jest to raczej bardzo smutnym objawem charakteryzującym naszych  urzędników mających dość pieniędzy na śniadania i kolacyjki”.

            Urzędnicy, którzy nie raczyli przybyć na występy młodzieży, to jedno. Gorzej, że miejscowe nauczycielstwo ze szkół powszechnych (podstawowych) było reprezentowane tylko przez jedną panią. Do tego – na występy nie przyszła polska młodzież szkolna. Natomiast młodzież żydowska – jak najbardziej.

            Korespondent kończy konkluzją: „Smutne to objawy na gruncie małego miasteczka, gdzie taki brak zaspokojenia kulturalnych potrzeb inteligentnego człowieka”. A przecież występy gimnazjalistów były  propozycją kulturalną  dla sierpczan.

            Od tamtych wydarzeń odnotowanych w Kurierze Płockim upłynęło 95 lat, czyli prawie wiek. Licząc skromnie  – 5 pokoleń. Chwilowo nie organizuje się w Sierpcu pochodów pierwszomajowych, ale  idea porządku światowego bez ojczyzn i bez Boga wciąż jest żywa. Czyli komunistyczna wizja szczęścia na ziemi, gdzie wszyscy ludzie będą braćmi złączonymi wspólnotą jedzenia, picia i swobodnego kopulowania. Najpierw próbowali obdarzyć nas tym szczęściem towarzysze sowieccy i ich polskojęzyczni poplecznicy. Szczęście miało wszystkim dać państwo, które było głównym właścicielem i pracodawcą, miało monopol na kształcenie i rozrywkę oraz dysponowało aparatem represji. Ta próba nie udała się. System komunistyczny w wersji wschodniej upadł około roku 1990.  Czerwona zaraza jednak  w międzyczasie rozwinęła na liberalnym Zachodzie  pod sztandarem poprawności politycznej, która inną nieco drogą prowadzi do  podporządkowania „wolnych jednostek” wszechmocnemu państwu o nazwie Unia Europejska  mającemu wyraźny niemiecki stempel.

            Uwagi korespondenta Kuriera Płockiego na temat postaw sierpeckich urzędników, nauczycieli (przedwojennej inteligencji) są dla nas zrozumiale. Minie niebawem sto lat od tamtych wydarzeń i niezmiennie tkwimy w tym samym klimacie. Ktoś, kto ma wyższą pozycję społeczną  z racji urodzenia, zatrudnienia czy zgromadzonego majątku,  popada w wygodny egoizm. Okazuje się, że w Sierpcu AD 2017 jesteśmy spadkobiercami długiej i mocnej rodzimej tradycji.

JAK NIE KIJEM, TO PAŁKĄ.

Nie cofną swych ustaleń w Douville z września 2010 r.  N. Sarkozy, A. Merkel i D. Miedwiediew, w następstwie których  w północnej Afryce obalono miejscowych dyktatorów i na drodze przemocy  „wprowadzono demokrację” w Tunezji, Libii i Egipcie. Nie cofnie swych decyzji B. Obama o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w obalanie Bashara al-Asada w Syrii i „wprowadzanie” w tym kraju „demokracji” przy pomocy bomb. Nie cofnie swej decyzji J. Bush jr o ataku na Irak rządzony przez Saddama Husseina.

Następstwem radosnej twórczości konkretnych polityków w XX i XXI wieku został zdestabilizowany Bliski Wschód i północna Afryka.   Ta destabilizacja jest efektem realizacji światłej idei, aby wszędzie na świecie obowiązywał jedynie słuszny ustrój liberalno-demokratyczny pod tęczową flagą LGBTQ.

Destabilizacja Bliskiego Wschodu i Afryki przeniosła się do Europy w postaci zorganizowanej wędrówki tamtejszych ludów. Ponieważ ludność ta jest w przytłaczającej części wyznania muzułmańskiego, przemieszczanie się jej do Europy to według islamu  tzw. hidżra, czyli pokojowe najście i zajmowanie ziemi niewiernych, czyli kafirów, dla wyznawców Mahometa. Ci wyznawcy w przytłaczającej masie są funkcjonalnymi analfabetami, przybywają do bogatych krajów Europy nie z obawy przed wojną u siebie, ale dla poprawy standardu życia. Wypłacany we Francji czy Niemczech socjal traktują jako dżizję, czyli podatek, jaki muzułmanom po prostu należy się od niewiernych.

Muzułmanie z Afryki i Bliskiego Wschodu dodani do tych, którzy już mieszkają na Zachodzie, stanowią zaplecze dla wysadzających się dżihadystów.  Ginący w zamachach  niewinni ludzie na ulicach miast Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii jak dotąd nie robią większego wrażenia na elitach rządzących tymi krajami. Skąd bierze się taka postawa?

Jest to wynik kalkulacji, jaką przeprowadzają  zachodnie elity zarażone ideologią marksistowską. Ideologia ta głosi wyzwolenie człowieka od wszystkiego: od rodziny, od narodu, od wiary w Boga, nawet  od płci, którą można wybierać i zmieniać. Totalne wyzwolenie człowieka prowadzi do tego, że ma być on pozostawiony sam sobie i  nie musi odpowiadać za nic. Tak ma wyglądać królestwo lewackiej szczęśliwości zbudowane na ziemi.

Walka o wolność człowieka, jaką toczą zachodnie elity,  wymaga ofiar. Muzułmanie są sojusznikami zachodniego lewactwa w tej walce. Terroryzm islamski, którego doświadcza paryska czy londyńska ulica,  inspirowany religijnie, jest przez zachodnie elity traktowany jako zjawisko przejściowe. Ich zdaniem islam tak samo zmurszeje  jak zmurszało w Zachodniej Europie chrześcijaństwo. Wystarczy tylko poczekać, bo żadna religia nie oprze się potędze wizji wygodnego, egoistycznego życia. Dziś wprawdzie muzułmanie przejmują się prawem Koranu, ale jutro zmienią nastawienie i także będą maszerować pod tęczową flagą.

Moim zdaniem perspektywa świetlanej przyszłości dla ludzi-puzzli, jaką kreują zachodnie elity, jest fałszywa.

Kraje demokracji ludowej  już przeszły tresurę zafundowaną po II wojnie światowej przez Sowiety. Rosyjscy komuniści zainspirowani Marksem i Engelsem po zwycięskiej rewolucji październikowej 1917 r. prowadzili eksperyment z uwalnianiem ludzi od wszelkich zależności: od własności przez jej odebranie, przez wykorzenienie religijne, przez zanegowanie znaczenia rodziny, przez zanegowanie wartości indywidualnego życia. Wychowaniem nowego człowieka zajmowały się wszystkie instytucje państwowe. Po II wojnie proces wychowawczy Sowieci rozszerzyli na mieszkańców podległych  im państw, w tym PRL. Sowieci budowali bowiem  królestwo szczęśliwości na ziemi dla nowych ludzi. Budowa tego królestwa na przełomie lat 80.i 90. XX w. załamała się.

Zachód, który niespodziewanie przesunął swe granice po upadku Kraju Rad,  realizuje ten sam sowiecki program wychowania nowych ludzi. Metody wychowawcze, jakie wykorzystuje, są o wiele bardziej skuteczne niż to, co wymyślili towarzysze radzieccy.

Z deszczu trafiliśmy pod rynnę.

GŁĘBOKIE PAŃSTWO.

            Termin „głębokie państwo” oznacza tę część struktury państwa, która przechowuje w swej pamięci wiedzę o najważniejszych celach państwa i skupia się na obronie jego najżywotniejszych interesów. Instytucje należące do „głębokiego państwa” mają szczególne znaczenie w ustrojach demokratycznych, gdzie władza ustawodawcza i wykonawcza zmieniać  się może po wyborach.  Ekipa polityków aspirujących do rządzenia nie wszystko wie przed wyborami, stąd wiele obiecuje, a po zwycięskich wyborach ich wiedza poszerza się o wiedzę przekazaną przez instytucje „głębokiego państwa”  i wtedy zapał nowej ekipy do wprowadzania zapowiedzianych zmian  z zasady stygnie.  Wiedza przekazana przez instytucje „głębokiego państwa”  jest wiedzą poufną, trudną przez fakt, że dotyczy przede wszystkim obiektywnych ograniczeń, jakim będzie podlegać polityka nowej ekipy.

            Co należy do instytucji „głębokiego państwa?” Ujmując rzecz szeroko – taką instytucją jest cała administracja publiczna, służby mundurowe, służby sanitarne, służba zdrowia. Ujmując zaś rzecz węziej- ostoją „głębokiego państwa” w demokracji są służby specjalne z wywiadem wojskowym na czele. Tak rozumiane „głębokie państwo”, czyli „państwo ukryte”  z definicji działa na korzyść państwa jawnego. Tak nakazywałaby logika i tak jest w normalnych państwach o ustabilizowanych strukturach demokratycznych i mocnych gospodarczo.

            Reguła ta w odniesieniu do Polski po 1989 r. ma ograniczone zastosowanie. Od dawna uważni obserwatorzy krajowej sceny politycznej mają coraz więcej dowodów na to, że jądro „głębokiego państwa”  w Polsce, czyli służby specjalne, są wprawdzie „na służbie”, ale niekoniecznie jest to służba  polskiemu państwu. Sytuacja ta jest przede wszystkim wynikiem wydarzeń, jakie pozwoliły  na przemianowanie  PRL w III RP.

            W drugiej połowie lat 80-tych XX w. słabnący gospodarczo Związek Sowiecki przekazywał Stanom Zjednoczonym sygnały, że przegrywa wyścig zbrojeń. Gwoździem do trumny sowieckiego panowania w Europie Środkowo-Wschodniej był program tzw. „gwiezdnych wojen” Ronalda Raegana, czyli program rakietowej obrony nieba nad Stanami Zjednoczonymi przed rakietowym atakiem ze strony Sowietów. Zmiany w tej części Europy, jakich byliśmy świadkami w latach 1989-1991, a  wielu także uczestnikami, doprowadziły do rozszerzenia wpływów politycznych, gospodarczych i ideologicznych liberalnego Zachodu na obszary od 1945 r.  kontrolowane przez Moskwę. To, co dla zwykłych zjadaczy chleba w Polsce, Czechach, na Węgrzech, czy Rumunii było zdarzeniami niezwykłymi i zachodzącymi jakoby spontanicznie, dla służb specjalnych  krajów demokracji ludowej było efektem ich własnych działań realizowanych na podstawie napisanych wcześniej scenariuszy.  Nikt dzisiaj nie ma już wątpliwości, że zmiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej były zaaranżowane przez służby specjalne, które doskonale były zorientowane, że wobec słabnięcia Związku Sowieckiego, któremu służyły, nastąpi w polityce państw demokracji ludowej w Europie zmiana politycznej orientacji ze Wschodu na Zachód. Zmiana ta została przez służby przygotowana i przeprowadzona bezkrwawo – za wyjątkiem Rumunii.

            W Polsce Ludowej z uwagi na wojskowy charakter rządów wprowadzonych przez gen. Jaruzelskiego wraz ze stanem wojennym dominującą pozycję w II połowie lat 80-tych XX w. zajął wywiad wojskowy, który w okresie przełomu lat 1989/1990 zepchnął na margines Służbę Bezpieczeństwa, którą publicznie obarczono winą  nie tylko za całe zło stanu wojennego, ale i  całego komunistycznego systemu opresji, czego następstwem było jej rozwiązanie i weryfikacja funkcjonariuszy. Nie poddano natomiast weryfikacji żołnierzy WSW i II Zarządu Sztabu Generalnego LWP, z których to formacji utworzono Wojskowe Służby Informacyjne.

            WSI, czyli wywiad wojskowy, praktycznie ukształtowany podczas  współpracy z Sowietami w latach 1944-1990,  w nowej Polsce przez 6 lat, tj. do września 1996 r., pracował bez przeszkód, czyli  werbował nową agenturę w newralgicznych środowiskach obsługujących państwo, jak choćby w środowisku wymiaru sprawiedliwości (operacja „Temida”),  mediach, a przede wszystkim w środowiskach aspirujących do polityki. WSI zostało rozwiązane i na ich miejsce powołano Służbę Wywiadu i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Nie znaczy to wcale, że nastąpiła jakaś opcja  zerowa przy tworzeniu tych formacji. Takie rozwiązanie przyjęli w 1990 r. Czesi, którzy poprosili Amerykanów o pomoc w zorganizowaniu wywiadu wojskowego od zera. Czyli Czesi z rozmysłem „odsłonili się” wobec nowego, ale tylko jednego sojusznika. W Polsce na takie rozwiązanie było w 1996 r.  za późno.  III RP  jest w dużej mierze dziełem WSI i mimo formalnego rozwiązania  – d. WSI nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Po pierwsze, istnieje agentura WSI i istnieją oficerowie prowadzący – przyjmijmy, że na przymusowej emeryturze, ale z żywymi ambicjami i poczuciem mocy. Po drugie, „nowe” służby wywiadowcze zostały wyszkolone przez „stare” służby, czyli istnieje osobowa sieć powiązań, która osłabia tezę, że te „nowe” służby to już na pewno służą wyłącznie  państwu polskiemu.

            Przypomnę, że gen .Gromosław Czempiński  ujawnił rolę służb przy kreowaniu Platformy Obywatelskiej, a co za tym idzie w kreacji Donalda Tuska na  wybitnego przywódcę partyjnego i państwowego. W dowód wdzięczności Tusk jako premier przez 7 lat nie interesował się  tym, co służby robią. Nie obchodziło go np., że Służba Kontrwywiadu Wojskowego zawarła w 2010 r. umowę o współpracy  z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Można takie desinteressement zrozumieć jedynie wtedy, gdy się weźmie pod uwagę, że bierność Tuska wynikała ze służalczego podporządkowania się mocodawcy i dobrodzieja.  Podobny stosunek do służb był za zarządów premier Kopacz.

            Czym się zajmowało rozwiązane WSI? Jak wynika z zeznań nawróconego gangstera Jarosława Sokołowskiego „Masy” – WSI zajmowało się interesami, czyli zarabianiem dla siebie pieniędzy.  „Masa” dał przykład. Jeżeli jakaś spółka o zysku 1 mln godziła się na współpracę, to WSI „rozściełało przed nią czerwony dywan” i spółka ta po roku miała zysk 10 mln, z czego połowa szła dla WSI. W sumie wszyscy byli zadowoleni. „Masa” mówi jednoznacznie: WSI pasożytowało na organizmie państwa polskiego – podobnie jak mafia pruszkowska, do której należał. Czy „nowe” służby robią podobnie – trudno powiedzieć, ale czyżby nauka poszła w las?

            „Starych” służb tak naprawdę  nie zlikwidowano. 8-letnie rządy PO pozwalały im na pasożytowanie na Polsce. Nie należy się dziwić, że służby te były obecne w kampanii prezydenckiej i parlamentarnej 2015 r., kreując nowe podmioty polityczne jak Nowoczesną, a po objęciu władzy przez PiS służby te włączyły się do obalania rządu przy użyciu KOD-u i Obywateli RP. Ostatni popis swoich możliwości  służby te dały 16 grudnia 2016 r., organizując przy wykorzystaniu agentury i ludzi naiwnych, a jednych i drugich w Warszawie nadmiar,  zadymę pod Sejmem, w którym  PO i Nowoczesna postanowiły uniemożliwić uchwalenie budżetu na rok 2017 i przy pomocy Komisji Europejskiej i Angeli Merkel osobiście  doprowadzić do obalenia rządów PiS-u. Prezes na szczęście nie dał się podejść i budżet został uchwalony, tyle że  nie w sali plenarnej Sejmu.

            Problem ze starymi służbami, które formalnie nie istnieją, jest taki, że nie bardzo wiadomo, dla jakich obcych wywiadów pracują poszczególne grupy oficerów prowadzących i ich agentura: dla BND, CIA, MI6, Mosadu, czy po staremu – dla GRU. Byłoby bowiem nielogiczne, gdyby w końcowym okresie PRL świetnie zorientowani w sytuacji politycznej oficerowie z WSW i II Zarządu Sztabu Generalnego LWP nie zabezpieczyli się osobiście i nie zgłosili swych usług któremuś z państw zachodnich, do których przecież Polska miała zaraz dołączyć pod względem politycznym i wojskowym. Byłoby dziwne, gdyby takie usługi nie zostały przez obce wywiady przyjęte.  A ceną za te usługi są zachodnie gwarancje dla pasożytowania przez te służby na organizmie Rzeczypospolitej.

            Służby te nie spoczną w działaniach osłabiających rządy Prawa i Sprawiedliwości. Takie jest zapotrzebowanie polityczne Berlina, Brukseli, Paryża i Moskwy. Oraz ich własny interes, który najwyraźniej PiS naruszył. Jedynym sojusznikiem PiS-u jest Donald Trump, ale on sam ma kłopoty u siebie. Czy ekipa Trumpa będzie dla PiS-u stabilnym oparciem w tej trwającej niebezpiecznej grze o suwerenność Polski, zależy od tego, jak tę sytuację definiuje tamtejsze „głębokie państwo”, czyli Departament Obrony, CIA i amerykańska diaspora żydowska.

WISZĄC U AMERYKAŃSKIEJ KLAMKI.

Polska swą wolność po roku 1989 zawdzięcza zwycięstwu Stanów Zjednoczonych nad Związkiem Sowieckim w zimnej wojnie. Sowieci, nie mogąc ze względów gospodarczych, kontynuować wyścigu zbrojeń,  wycofali świadomie swą kuratelę nad Europą Środkowo-Wschodnią w sposób w pełni kontrolowany za zgodą Amerykanów w II połowie lat 80. XX w. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie należy kwestionować społecznego zaangażowania w proces „obalania komuny” ani opozycji, ani pierwszej Solidarności, ani reformatorskiego skrzydła PZPR, ale wszystkie te działania miały raczej charakter reaktywny na oznaki słabnącej władzy ludowej, niż sprawczy.

Utrzymanie odzyskanej wolności przez Polskę po roku 1989 wymaga od polskich partii politycznych reorientacji na nowego protektora.   W praktyce jak dotąd jest to wybór między Niemcami a USA. Są też zwolennicy postawienia Polski ponownie  w zależność od Rosji, ale  nie mają obecnie zauważalnych wpływów.

W interesie Niemców w latach 2007-2015 rządziła w Polsce PO przy współpracy PSL. Sytuacji takiej sprzyjał kontekst międzynarodowy, o którym decydowały 2 kadencje rządów demokraty B. Obamy w najważniejszym państwie świata.   Trudno zapomnieć, że  Obama Europą interesował się słabo, pozostawiając prowadzenie jej spraw w rękach Niemców, w 2009 r. zarządził reset w stosunkach z Rosją, a w 2010 r. doprowadził w Lizbonie do zawarcia strategicznego sojuszu NATO-Rosja, co jeszcze bardziej umacniało pozycję Niemiec w Europie z uwagi na jednoznacznie prorosyjską politykę Berlina. Obama, pozostawiwszy Europę na boku,   zajmował się wprowadzaniem demokracji w północnej Afryce przy pomocy bomb, aż natrafił na kłopoty z realizacją tego planu w Syrii, gdzie do gry wtrącili się Rosjanie. Obama obraził się  za to na Rosję, zerwał układ wojskowy NATO-Rosja, udzielając wsparcia dla II Majdanu w Kijowie  w 2013 r. Ostatecznie doprowadziło to do reakcji Rosji w postaci zajęcia przez nią Krymu oraz obwodu donieckiego i ługańskiego i faktycznej destabilizacji Ukrainy.  W efekcie rządów demokraty Obamy mamy bałagan w Afryce i na Bliskim Wschodzie, zaognioną sytuację w Środkowej Europie, najazd muzułmanów  na Europę, a oprócz tego zaznaczenie silnej obecności Chin w polityce światowej.

Na tym ujemnym bilansie światowej polityki amerykańskiej zyskało w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, dochodząc w 2015 r. do władzy i spychając PO do opozycji. Prawu i Sprawiedliwości pomogła ekipa Obamy z  taką  myślą, że dla interesów amerykańskich w Europie w Polsce należy zainstalować proamerykański, a nie proniemiecki rząd. Niestety, wiele wskazuje na to, że nie jest to poparcie jednoznaczne. Trudno wytłumaczyć, jak bez  amerykańskiej zgody, a zapewne i pieniędzy, możliwa stała się nagła obecność w życiu publicznym takich tworów, jak Nowoczesna i KOD i nastąpiła gwałtowna radykalizacja  wielu środowisk występujących pod hasłami obrony praw człowieka, a rzeczywistości  walki z rodziną, Kościołem katolickim, polskością jako taką.   Blokowanie PiS-u przez tzw. obrońców demokracji  bardzo ogranicza ruchy nowej legalnej władzy wobec protektora, przygina władzę do ziemi. Taka jednak sytuacja ekipie Obamy odpowiadała.

Jaka przyszłość czeka Polskę pod rządami PiS-u z ekipą D. Trumpa.  Trudno coś stanowczo powiedzieć. Niemniej jednak jedno znamienne zdarzenie warto przywołać. Rudolf Giuliani, człowiek z ekipy D. Trumpa, już nie najmłodszy, tylko dla 2 godzin rozmowy z Prezesem 15 grudnia  2016 r. leciał przez Atlantyk w tę i z powrotem. Wnosząc z wypadków, które potem nastąpiły, można wnioskować, że Guliani znał scenariusz następnego dnia, uprzedził o tym Prezesa i zapewnił go o poparciu ze strony prezydenta elekta. Następnego dnia, czyli 16 grudnia 2016 r.,  PO, Nowoczesna podjęły próbę „zamachu stanu”, jak to oznajmił na Twitterze T. Lis. Ale,  jak wiadomo, Prezes przechytrzył opozycję, budżet na 2017 r. został przez większość sejmową, czyli PiS,  przyjęty w głosowaniu przeprowadzonym w Sali Kolumnowej. Próby wywołania zamieszek w Sejmie i pod Sejmem nie udały się. Sprawa puczu rozeszła się po kościach, ponieważ Amerykanie się wtrącili do niemieckiego przedstawienia, a do pewnego stopnia – także własnego.

Poza powyższym zdarzeniem, które mówi o trosce amerykańskiego protektora wobec pisowskiego rządu w Warszawie,  trudno coś powiedzieć o planach Trumpa wobec Polski, ponieważ jeszcze nie został zdefiniowany kierunek polityki Trumpa wobec Rosji. A dopiero przez pryzmat tej polityki możemy wnioskować  o tym, czego protektor od nas będzie oczekiwał.  Czyli, jak będzie wyglądało nasze bezpieczeństwo.

Przesłuchiwany przez Komisję Senatu James Mattis, obecny sekretarz obrony USA, wymienił 3 wrogów Ameryki w takiej kolejności: Rosja, Iran, Chiny. Przyjmuję, że to jest także oficjalny pogląd Trumpa. Oficjalny, to nie znaczy szczery. Donald Trump, nawet jeśli nie bardzo sobie uświadamiał w trakcie kampanii wyborczej, to teraz już na pewno wie, że największym zagrożeniem  dla potęgi USA są w pierwszej kolejności Chiny, których PKB jest już wyższe niż PKB Stanów Zjednoczonych, Chiny, które budują sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim i nasycają je uzbrojeniem, które na własny koszt chcą zbudować lądowy szlak komunikacyjny do Europy, aby tym samym nie uczestniczyć w handlu morskim kontrolowanym przez marynarkę wojenną USA. Aby trzymać Chiny w ryzach, Trump potrzebuje sojuszników nie tylko na Dalekim Wschodzie, ale także w Azji. Pierwszym kandydatem na tej liście jest Rosja. Wniosek stąd – nie można do końca wierzyć gen. Mattisowi. Pozyskanie Rosji przeciw Chinom będzie USA kosztować. Widzimy, że targ się zaczął. Załóżmy, że Rosja zostanie sojusznikiem naszego protektora, to czy stanie się to tylko kosztem Ukrainy, czy też także kosztem Polski.

Obama nie wiedział, czy ma Polskę traktować jak państwo frontowe wobec rosyjskiego zagrożenia. Stąd skromne zaangażowanie armii amerykańskiej na tzw. flance wschodniej. Stąd też brak dotacji dla naszej armii na uzbrojenie, jak to czynią Stany Zjednoczone wobec armii izraelskiej przeznaczając corocznie na ten cel 4 mld $. Obama był w tym temacie, jeżeli chodzi o polskie wojsko,  bardzo oszczędny. A jakie zdanie w tej kwestii ma D. Trump? Trudno powiedzieć.

Jeżeli wrogiem Stanów Zjednoczonych ponownie stają się Persowie,  to jest to dla nas bardzo niedobry sygnał. Jak wiadomo, Obama pozwolił Iranowi na realizację programu nuklearnego, aby pozyskać go do walki z ISIS. Wydało się też po czasie, że wspierał także Palestyńczyków, czyli działał tak jakby przeciw Izraelowi. Teraz mamy zapowiedź zwrotu polityki amerykańskiej wobec Iranu, zwrotu na zgodny z linią polityki Izraela, dla którego Iran był i jest śmiertelnym wrogiem. Czy w związku z tym  nasz protektor nie będzie oczekiwał od nas militarnego zaangażowania w kolejnej zagranicznej wojnie – oczywiście na koszt naszego budżetu.

Jest jeszcze jedna kwestia, która się wiąże z nową amerykańską ekipą. Są to żądania amerykańskich organizacji żydowskich zgłaszane wprawdzie  od 1996 r., ale obecnie  popierane także przez Tel Aviv, wypłacenia organizacjom żydowskim przez Polskę odszkodowania w wysokości 65 mld $ za tzw. mienie bezspadkowe, czyli mienie pożydowskie przejęte przez państwo po wojnie, które nie ma konkretnych właścicieli. Żądanie takie nie ma żadnego oparcia w prawie, ale Żydzi uważają, że sprawą polskiej władzy jest stworzyć  taką podstawę prawną i dokonać wypłaty. Ponieważ takiej gotówki Polska nie posiada, zapłata miałaby się dokonać w nieruchomościach, czyli ziemi.

Sprawa tych żydowskich roszczeń  jest nagłaśniana zagranicą w kontekście oskarżeń Polski o nazizm, antysemityzm, stworzenie obozów koncentracyjnych, wymordowania Żydów w czasie II wojny światowej, itp. Sprawa tych roszczeń  jest głośna na Zachodzie, a w Polsce było i  jest o tym cicho, mimo wizyt B. Szydło i prezydenta A. Dudy w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych. Nie wierzę, że o tym politycy izraelscy i prezesi organizacji żydowskich w Stanach nie rozmawiają z naszymi politykami.

Utrzymywaną medialną ciszę przerwał Prezes, który w krótkim wystąpieniu opublikowanym na YouTube w dniu 2 marca powiedział, że nikt oficjalnie z żądaniem wypłaty  odszkodowania w kwocie 65 mld $ się do Polski jeszcze nie zwrócił. Czyli nie ma sprawy. Zbagatelizował problem, mówiąc, że nie tylko Żydom, ale i innym mniejszościom trzeba by w takim razie wypłacać odszkodowania, a np. Niemcy są winni Polsce co najmniej 850 mld $ za zniszczenia dokonane w II wojnie światowej.

Prezes wykazuje, że nie ma kwestii. Ekipa D. Trumpa może mieć w tej sprawie  inne zdanie. Skoro zmienia politykę USA wobec Iranu w interesie Izraela, to nie należy wykluczać takiej samej postawy wobec Polski, jeśli chodzi o spełnienie roszczeń żydowskich.

Wiążąc się z Amerykanami obecne polskie władze skupiają się na grze, która ma nam zagwarantować bezpieczeństwo. Prezes jest politykiem, który posiada wystarczająco dużo talentu i doświadczenia, aby tę grę prowadzić. Czy ma wystarczająco dużo szczęścia, aby ją wygrywać dla Polski – zobaczymy

LANGSAM, LANGSAM, ABER GUT.

Wydarzenia, które miały początek 16 grudnia 2016 r. w Sejmie i pod Sejmem, doczekały się podsumowania w  wyemitowanym w TVP filmie „Pucz”.  Film porządkuje kolejne sekwencje wydarzeń. Materiał zawiera sugestię, komu służyła cała awantura, a co za tym idzie, kto był inspiratorem. Sugestia jest taka, że wydarzenia mające swój tymczasowy finał 12 stycznia 2017 r. (opuszczenie sali obrad Sejmu przez posłów PO i Nowoczesnej) były w interesie Rosji, co miała potwierdzać obecność pod Sejmem promoskiewskiej partii „Zmiana”. Na pewno Rosja skorzystałaby, gdyby awantura sejmowa przeobraziła się  w jakieś poważne wstrząsy w Polsce, ale nie sądzę, że akcję w Sejmie i pod Sejmem zaplanowano we współpracy z Putinem. W moim najgłębszym przekonaniu mocodawcami wydarzeń w Sejmie są nasi niemieccy przyjaciele.

W latach 2007-2015 ekspozyturą interesów niemieckich w Polsce  było PO, która pilnowała, aby niemiecki (i pozostały) kapitał w Polsce czerpał odpowiednie pożytki. Trudno powiedzieć, czyich interesów oprócz swoich pilnował wtedy PSL. Oczywiście, rola strażnika tych interesów była wynagradzana. Liczna klientela PO i PSL, pasożytująca na tym układzie, po przegranych wyborach, przeżywa do dzisiaj zawód. Nie może pojąć, jak to się mogło stać, że zostali odsunięci w wyborach roku 2015 od władzy.

Przegrali nieznacznie. Polacy nie byli wcale tacy przekonani do PiS. Gdyby nie pomoc  pewnego mocarstwa, kto wie, czy ujawniłaby się większość głosujących na PiS.  Wyrok na PO zapadł u Amerykanów wcześniej, bo już w 2014 r. Stało się w kontekście nowej sytuacji, jaka zarysowała się w Azji Południowo-Wschodniej po roku 2010.  Ekipa Obamy  zdała sobie sprawę, że USA czeka konfrontacja z Chinami w walce o utrzymanie pozycji światowego hegemona. W tej konfrontacji Chiny wybrały broń, ujawniając swój plan wygrania tej walki z USA, jakim jest budowa przez Chiny nowego Jedwabnego Szlaku  do Europy i tym samym prowadzenie wymiany handlowej z pominięciem handlu morskiego kontrolowanego przez marynarkę amerykańską.  Koniec tego Szlaku Chińczycy widzieliby w Polsce.

Aby skupić się na Chinach Amerykanie zaczęli wycofywać się z Bliskiego Wschodu. Postanowili też ułożyć swe sprawy w Europie. Definitywnie w roku 2014 r. Obama postanowił skończyć z resetem wobec Rosji, który sam wprowadził w 2009 r.,  i wrócić do aktywnej polityki w Europie. W tej sytuacji przyzwolenie, jakie dał w 2009 r. Niemcom, aby brali na siebie większą odpowiedzialność za sprawy w Europie, musiało zostać ograniczone. Niemcy od 1945 r. prowadzą niezmienną politykę strategicznej współpracy z Rosją. Ta polityka odpowiadała Obamie wtedy, gdy uznawał reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich za właściwy. Natomiast po zmianie polityki wobec Rosji w wyniku jej inwazji na Gruzję (2008), wojskowej obecności w Syrii po stronie Basziara al.-Asada, agresji wobec Ukrainy i aneksji Krymu, Doniecka i Ługańska, Barak Obama odrzucił partnerstwo Rosja-NATO, a tym samym sojusz Niemcy-Rosja..

 Zrozumiałe jest zatem, że wyraził zgodę ma  działania, które miały doprowadzić w Polsce, którą czekały w 2015 r. podwójne wybory,  do osłabienia wpływów proniemieckiej PO.  Afera podsłuchowa zrealizowana przez nasze służby specjalne  była elementem tych działań. Z drugiej strony dla stworzenia własnej alternatywy politycznej tajemnicze ośrodki wykreowały na poczekaniu nowe partie: Nowoczesną i Partię Razem. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 r. przebiegły po myśli Waszyngtonu. Władzę w Polsce objął PiS. Nowa polska  ekipa firmowała szczyt NATO w Warszawie i dogląda zainstalowania w Polsce 4 tysięcy żołnierzy amerykańskich i brygady pancernej. Tym samym wojskowa granica NATO została przesunięta z Niemiec do Polski wbrew ekipie A. Merkel.

Rząd B. Szydło zabrał się też  intensywnie za ożywienie porozumienia z Wyszehradu i zaczął pracować nad budową koncepcji Międzymorza. Jest to nic innego jak próba odtworzenia tzw. hexagonale, porozumienia z lat 90. XX w. Włoch, Grecji, Jugosławii, Węgier, Czechosłowacji i Polski, które Niemcy w obawie o własne wpływy w Europie Środkowej storpedowały w końcu lat 90-tych XX w. Akurat te działania polskiego rządu wywołują wiele szyderczych komentarzy co do skuteczności całego planu, ale ja tego nastawienia nie podzielam. W każdym bądź razie nad tymi działaniami o charakterze antyniemieckim, w które Polska się zaangażowała,  sprawuje patronat Waszyngton.

Rządy PiS zagrażają interesom międzynarodowego kapitału. Wszelkie działania PO i Nowoczesnej oraz KOD-u znajdują silne oparcie w instytucjach Zachodu, jak PE, KE – chodzących na niemieckim pasku,  liberalnych mediach, a także wśród polityków, głównie niemieckich. Podsumowanie rocznych wysiłków opozycji PO i Nowoczesnej w 2015 r., aby doprowadzić do zaburzeń w kraju w celu obalenia rządu wypadło blado. Ostatnią desperacką próbę podjęto 16 grudnia.  Jest już wiele świadectw, które jednoznacznie potwierdzają, że nic 16 grudnia 2016 r. nie działo się spontanicznie. Wyznaczono posłów do prowokacyjnych zachowań wobec marszałka na Sali plenarnej, przed Sejmem wcześniej przewidziano manifestację KOD-u, gotowe do działania  były media wrogie rządowi. Sprawa wykluczenia z obrad posła Szczerby to zwykły pretekst do awantury, która miała uniemożliwić uchwalenie budżetu na 2017 r. Było gotowe pismo zawierające wezwanie kierowane do instytucji międzynarodowych o interwencję.  Jednakże Prezes przejrzał plany PO i Nowoczesnej i budżet uchwalono w Sali kolumnowej.   Natomiast PSL i Kukiz’15 nie zgodziły się podpisać  pisma przygotowanego przez PO i Nowoczesną. PiS nie dał się sprowokować zachowaniem antify przed Sejmem, rzucającej się pod samochody. Nie użyto przemocy wobec osób prostacko atakujących wychodzących posłów z Sejmu. Co najgorsze, Polska nie stawiła się na wezwanie PO, Nowoczesnej i KOD-u. Zwołane na 19 grudnia 2016 r. posiedzenie Komisji Europejskiej zajmowało się Polską, ale skoro nie dotarło z Polski wezwanie do interwencji – Komisja nie miała co omawiać.

Sprawa interwencji tzw. Europy w Polsce zaczynała się rozłazić. Awantura zaplanowana przez PO, Nowoczesną,  KOD i media wrogie rządowi miała doprowadzić do  tak potężnych zamieszek w kraju, aby rząd posunął się do zastosowania siły. Taka sytuacja dałaby A. Merkel  podstawę prawną do podjęcia działań w Polsce o charakterze interwencyjnym na podstawie art. 7 Traktatu Lizbońskiego. Artykuł ten mówi, że demokracji w jakimś kraju członkowskim UE zagrożonym przez terroryzm trzeba bronić wszelkimi środkami, także militarnymi.  W Polsce na szczęście nie ma zjawiska terroryzmu, ale w naszym przypadku za terrorystę wobec społeczeństwa zostałby uznany demokratycznie wybrany rząd.  Niestety, opozycja totalna przeliczyła się, jeżeli chodzi o poparcie społeczne dla własnych haseł,  i zawiodła Niemcy na całej linii.  Zawód ten jest tym większy, że zaburzenia w kraju mogłyby przeszkodzić Amerykanom na przerzut do Polski własnych oddziałów. Niestety, wbrew woli Berlina Amerykanie stanęli na polskiej ziemi. Nie można wykluczać, że wtrąciła się w polską awanturę administracja Obamy, prowadząc do jej przerwania. Byłoby to logiczne. Nawet jeśli administracja Obamy grała na dwa fronty: z jednej strony współpracując z PiS-em, to z drugiej dały się zauważyć ich kontakty z R. Petru (rozmowy w Warszawie Victorii Nuland z Departamentu Stanu), to jednak najważniejsze dla interesów USA są sprawy wojskowe – w tym przypadku lokacja oddziałów amerykańskich w Polsce. Zrozumiałe też jest, że skoro w 2015 r. administracja Obamy postawiła na osłabienie wpływów proniemieckiej PO, to nie ma powodów, aby w 2016 r. pozwalała na budowanie pozycji tej partii przy wsparciu Niemiec.

To oczywiście nie koniec. Uważam, że aktywność totalnej opozycji w 2016 r. była jedynie ćwiczeniem. Obecnie po objęciu władzy w USA przez D. Trumpa nastąpi pewien okres wyczekiwania. Trudno powiedzieć, jak potoczą wybory w Holandii i Francji. Także A. Merkel ma przed sobą wybory, ale jest w sytuacji, że nie ma z kim przegrać. Zatem wszystko w Europie zostaje  na jej głowie. Również patronowanie kolejnej próbie przewrotu w Polsce.

NA KOGO STAWIAĆ?

Nasza przynależność do bloku sowieckiego w latach 1944-1989 była określona wojskowo (Układ Warszawski), gospodarczo (RWPG) oraz ideologicznie (ateistyczny marksizm). Do tego dochodziło zamknięcie granic, cenzura, trudny dostęp do dóbr wyższych, jak mieszkanie i samochód, a także chroniczny brak artykułów mięsnych. Zrozumiałe jest, że niedostatki systemu realnego socjalizmu były dość  widoczne i parokrotnie  (1956, 1970, 1980) dochodziło do wybuchów społecznego sprzeciwu. Punktem odniesienia dla Polaków, jeżeli chodzi o ustrój, w którym chcieliby żyć, był wyidealizowany obraz dostatniego i wolnego  Zachodu.  Powszechne było pragnienie, by Polska dołączyła do lepszego, zachodniego świata. Tak się też stało zgodnie z zasadą, że marzenia się spełniają.

Porządek jałtański, który dzielił Europę na strefy wpływów między  niedawnych sojuszników zwycięskiej koalicji w II wojnie światowej, zachwiał się w 1989 r. Związek Sowiecki upadł w 1991 r. Stany Zjednoczone zostały jedynym światowym hegemonem. Dla Polski otworzyło się okienko wolności. Weszliśmy do NATO. Polska gospodarka została przestawiona na tory kapitalistyczne i silnie związała się z Niemcami.  Zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej.

Świat Zachodu, do którego mamy dziś łatwy dostęp (poza Stanami Zjednoczonymi),  nie jest światem z naszych peerelowskich wyobrażeń.

Świat zachodni, do którego przystaliśmy gospodarczo,  szybko zaznaczył swą dominującą pozycję w tym obszarze. Przewaga technologiczna Niemiec ustawiła naszą gospodarkę w funkcji gospodarki pomocniczej. Polska może być montownią samochodów niemieckich, ale nie  będzie decydować o kierunkach postępu w motoryzacji. Owszem, Polska się rozwija, ale zgodnie z regułami określonymi przez silniejszych zachodnich graczy, czyli jako gospodarka półperyferyjna.

Najważniejsze dla każdego  państwa jest bezpieczeństwo jego obywateli.  Gwarantem naszej suwerenności od 12 marca 1999 r jest NATO, czyli właściwie Stany Zjednoczone. Tylko że NATO po rozpadzie ZSRS nie jest tym samym. Szybko można  było się przekonać, że nasze bezpieczeństwo zależy od meandrów polityki amerykańskiej wobec Rosji. Mimo to dochowujemy wierności Amerykanom i stąd nasze kontyngenty w Afganistanie i Iraku, gdzie giną nasi ludzie. Odwzajemnianie naszych gorących uczuć przychodzi Amerykanom z trudem, o czym świadczy np. wciąż niezniesiony obowiązek wizowy dla Polaków. Nie słyszałem też, by US Army podarowała nam choć jeden karabin.

Spójrzmy na obowiązującą filozofię życia obywateli świata zachodniego. Świat dzisiejszej zachodniej Europy nie jest światem Schumanna i Adenauera, którzy w swej wizji zjednoczonej Europy bez wojen  odwoływali się do chrześcijańskich wartości, z jakich faktycznie Europa wyrosła.. W sferze filozofii społecznej świat Zachodu  okazuje się światem poddanym presji nowej wiary w wyzwolenie od wszystkiego, co „stare”. Jest to wiara zinstytucjonalizowana, ponieważ stoi za nią prawo uchwalane i egzekwowane przez państwo, a o upowszechnienie tej wiary dba system edukacji i media. Nowa, lewacka ideologia oferuje człowiekowi wyzwolenie od „tradycyjnej” religii, to znaczy właściwie od chrześcijaństwa, od tradycji narodowych, od rodziny, od zobowiązań wobec drugiego człowieka, a nawet od płci – skoro płeć można sobie wybierać i zmieniać. Człowiek wyzwolony  rozporządzać ma swoim życiem według uznania. Ma żyć wyłącznie dla własnej przyjemności. Wolno mu decydować nawet o własnej śmierci. Trzeba powiedzieć, że nową wiarę wyznają miliony Niemców, Francuzów, Włochów, Amerykanów i to oni legitymizują rządy Merkel, Hollande’a i Obamy. Upowszechnienie tej wiary w Polsce odbywa się przy wsparciu mediów wykupionych przez Niemców i Amerykanów, przy  zaangażowaniu finansowym fundacji należących do takich inżynierów społecznych jak G. Soros. Nowa wiara próbowała zapuścić korzenie w systemie edukacyjnym i porządku prawnym za sprawą  polityków PO i SLD.

Należę do  pokolenia, które  ma w żywej pamięci czasy Polski Ludowej i czas III Rzeczypospolitej. Moje pokolenie ma szeroką, indywidualną bazę doświadczeń z dwóch rozdziałów najnowszej historii Polski czyli najmocniejsze podstawy do  rzetelnej oceny wydarzeń minionych 40-50 lat i – poza rozważaniami historycznymi – odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku powinniśmy iść.

Podpisuję się pod zwrotem politycznym, jaki dokonał się w Polsce w 2015 r., kiedy to nieznaczna większość głosujących  postawiła na Andrzeja Dudę jako prezydenta RP i na program PiS. W minionym roku realizacja tego programu przebiegała w kierunku spełnienia obietnic wyborczych o charakterze socjalnym (500+, mieszkanie +,  darmowe leki dla osób po 75. roku życia, obniżenie wieku emerytalnego, ustalenie najniższej płacy na poziomie 2000 zł), ale oddanie wielkiej  władzy nad budżetem M. Morawieckiemu sygnalizuje  wolę wzmocnienia polskiej gospodarki i ustawienie Polski na wyższej płaszczyźnie w relacjach z Zachodem. Wszystkie te działania obliczone są  na podtrzymanie i nawet rozszerzenie bazy społecznej dla Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Przeciwko działaniom PiS-u protestuje PO, Nowoczesna i okresowo PSL i Kukiz’15.  Protestuje KOD. Sprzeciw PO i Nowoczesnej jest totalny, czyli wszystko, co robi PiS, jest ich zdaniem złe. Od ponad roku brak  pozytywnego przekazu ze strony tej opozycji. Jej programem działania jest destabilizacja państwa, gdyż na tej drodze zamierzają w krótkiej perspektywie powrócić do władzy. Partie te mają licznych zagranicznych sprzymierzeńców – nieprzyjaciół Polski. Zachodnioniemieckie i amerykańskie media zohydzają jak tylko mogą obraz Polski. Włączają się  tę narrację niemieccy politycy. Bardzo się trudzi w tym samym kierunku Parlament Europejski, Komisja Europejska wraz z  Komisją Wenecką. Także przewodniczący D. Tusk. Do działań włączają się regularnie rosyjskie media. Siła złego na jednego. Tak bardzo nie podoba się zjednoczonej zagranicy obecna władza w Polsce.

Nie podoba się, ponieważ lewackie elity „wolnego” świata czują, że chwieje się im grunt pod nogami.  Ich filozofia wolności od wszystkiego nie zdaje egzaminu w obliczu fizycznego najścia muzułmanów i ideologicznej inwazji islamu. Obywatele „wolnego” świata przede wszystkim chcą czuć się bezpiecznie i mieć jasną perspektywę wygodnego życia. To pragnienie jest silniejsze niż wiara w zbawczą moc politycznej poprawności, gender i multi-kulti, i będzie przyczyną zmian w „wolnym” świecie. A jeśli chodzi o Rosjan, to z zasady nic się im nie podoba poza nimi samymi.

W moim najgłębszym przekonaniu w tych rozchwianych czasach dobrze się stało, że sternikiem polskich spraw został Jarosław Kaczyński, a wyborcy dali mu do ręki narzędzia do działania.  Istnienie Polski jako państwa suwerennego zależy w znacznej mierze od  tego, czy wystarczająca liczba Polaków będzie rozumieć istotę wewnętrznych i zewnętrznych politycznych zagrożeń i po prostu wytrwa przy Prezesie i jego teamie, choć, jak już kiedyś pisałem – nie jest to wcale dream team. Ale jak powiedział J.W. Stalin: „drugich pisatielej u nas niet”.